Tjänster

Våra tjänster

Nyttja våra värdefulla erbjudanden

Tjänsteområden

Utveckling

Grunden till all utveckling är nästan alltid den samma – nämligen att skapa förutsättningar för organisationen att nå sina mål på ett bättre eller snabbare sätt. Vi hjälper våra kunder att nå sina mål genom att utveckla sin affär, sin verksamhet och sin organisation.

Innovation

Innovation handlar inte i första hand om att bli bättre på att ”kläcka nya idéer” utan snarare om att ha förmågan att ta de bästa idéerna till något som faktiskt gör skillnad på marknaden och dessutom blir lönsamt. Vi hjälper våra kunder att lyckas med sin innovation.

Samarbete

Mer och mer arbete utförs utanför den ordinarie linjen. Antingen sker det i form av engångsinsatser såsom projekt och program eller i mer bestående form i olika processer. Vi hjälper våra kunder att få ut max av sitt projekt- och processarbete.

Projektstyrning

I takt med en ökande konkrrens och en allt snabbare utveckling inom teknik, metoder, ledarskap och organisation behöver även projektverksamhet och projektkontor (PMO) utvecklas, effektiviseras och framtidssäkras.

Copyright 2015-2017, Devinncoo AB

Fågelvägen 5B, 175 64 Järfälla, E-post: info@devinncoo.se, Tel: 070-5486080

Org nr 559020-6453

Godkänd för F-skatt - Styrelsens säte: Järfälla