Innovation

Våra tjänster

Nyttja våra värdefulla erbjudanden

Tjänster inom Innovation

Innovation handlar inte i första hand om att bli bättre på att ”kläcka nya idéer” utan snarare om att ha förmågan att ta de bästa idéerna till något som faktiskt gör skillnad på marknaden och dessutom blir lönsamt. Vi hjälper våra kunder att lyckas med sin innovation.

Hur kan Devinncoo ge en hjälpande hand?

 

Innovationsstrategi, kultur och arbetssätt

  • Vi analyserar, utvecklar och implementerar innovationsstrategier som passar kunden
  • Analyserar, utvecklar och implementerar innovationsprocesser
  • Analyserar, utvecklar och implementerar en innovationskultur

 

Idéarbete

  • Leder och dokumenterar idéworkshops, idégenereringar och idéprioriteringar
  • Utvecklar och driver idétester mot potentiella kunder och intressenter

 

Innovationsarbete

  • Driver innovationsprojekt och program från idé till lansering
  • Leder och dokumenterar arbete med framtidsspaningar, framtidskartor och roadmaps

 

 

Självklart anpassar vi alltid uppdraget till de behov som kunden har!

 

Copyright 2015-2017, Devinncoo AB

Fågelvägen 5B, 175 64 Järfälla, E-post: info@devinncoo.se, Tel: 070-5486080

Org nr 559020-6453

Godkänd för F-skatt - Styrelsens säte: Järfälla