Samarbete

Våra tjänster

Nyttja våra värdefulla erbjudanden

Tjänster inom Samarbete

Mer och mer arbete utförs utanför den ordinarie linjen. Antingen sker det i form av engångsinsatser såsom projekt och program eller i mer bestående form i olika processer. Vi hjälper våra kunder att få ut max av sitt projekt- och processarbete.

Hur kan Devinncoo ge en hjälpande hand?

 

Projekt- och programledning

 • Vi leder strategiska och komplexa projekt eller program

 

Projektarbete

 • Utvecklar och implementerar effektiv projektstyrning
 • Utvecklar och implementerar portföljhantering
 • Utvecklar och implementerar effekt- och nyttouppföljning av genomförda projekt/program
 • Utvecklar och organiserar projektkontor PMO (Project Management Office)
 • Genomför risk- och konsekvensanalyser
 • Genomför projektgranskningar
 • Genomför utbildningar i projektstyrning

 

Processarbete

 • Utvecklar och implementerar modeller för processorientering, processförvaltning och processutveckling
 • Leder processkartläggningar och processförbättringar i projektform
 • Utarbetar processarkitektur
 • Genomför processanalyser
 • Genomför utbildningar i processarbete

 

Självklart anpassar vi alltid uppdraget till de behov som kunden har!

 

Copyright 2015-2017, Devinncoo AB

Fågelvägen 5B, 175 64 Järfälla, E-post: info@devinncoo.se, Tel: 070-5486080

Org nr 559020-6453

Godkänd för F-skatt - Styrelsens säte: Järfälla