Utveckling

Våra tjänster

Nyttja våra värdefulla erbjudanden

Tjänster inom Utveckling

Grunden till all utveckling är nästan alltid den samma – nämligen att skapa förutsättningar för organisationen att nå sina mål på ett bättre eller snabbare sätt. Vi hjälper våra kunder att nå sina mål genom att utveckla sin affär, sin verksamhet och sin organisation.

Hur kan Devinncoo ge en hjälpande hand?

 

Analyser

 • Vi analyserar och ger förslag på av vilka initiativ som bäst möter kundens utmaningar, problem eller behov
 • Analyserar och ger förslag på vilka initiativ som ger störst effekt i förhållande till kundens mål
 • Genomför marknads- och erbjudandeanalyser
 • Genomför omvärldsanalyser
 • Genomför konkurrens/konkurrentanalyser

 

Strategisk och taktisk planering

 • Tar fram affärsplaner för organisationen eller enheten
 • Driver strategisk planering och affärsplanering för att säkerställa mission, vision, affärsidé samt mål och strategier
 • Tar fram verksamhetsplaner
 • Driver verksamhetsplanering, prioritering och taktisk planering

 

Utveckling av affärer, erbjudanden, verksamhet och organisation

 • Leder projekt eller program för utveckling affärer, erbjudanden, verksamhet och organisation
 • Utvärderar pågående initiativ/projekt och föreslå förbättringar
 • Genomför förstudier utifrån kundens behov
 • Tar fram strategisk karta och roadmap

 

Självklart anpassar vi alltid uppdraget till de behov som kunden har!

 

Copyright 2015-2017, Devinncoo AB

Fågelvägen 5B, 175 64 Järfälla, E-post: info@devinncoo.se, Tel: 070-5486080

Org nr 559020-6453

Godkänd för F-skatt - Styrelsens säte: Järfälla