Vårt arbetssätt

Om oss

Vårt arbetssätt

Så här arbetar vi

För genomförande av våra uppdrag har vi utarbetat en enkel process med sex steg. Processen består av följande steg:


- Behov

- Analys

- Lösning

- Planering

- Genomförande

- Uppföljning


Normalt deltar vi hela vägen från idé, behov eller utmaning tills dess att en lösning är införd och uppföljning av resultatet kan genomföras.


Se videon nedan för mer information om vårt arbetssätt. Pausa gärna uppspelningen vid behov.