Samarbete

Våra tjänster

Nyttja våra värdefulla erbjudanden

Tjänster inom Samarbete

Mer och mer arbete utförs utanför den ordinarie linjen. Antingen sker det i form av engångsinsatser såsom projekt och program eller i mer bestående form i olika processer. Vi hjälper våra kunder att få ut max av sitt projekt- och processarbete.

Hur kan Devinncoo ge en hjälpande hand?


Projekt- och programledning

Vi leder strategiska och komplexa projekt eller program


Projektarbete

Utvecklar och implementerar effektiv projektstyrning

Utvecklar och implementerar portföljhantering

Utvecklar och implementerar effekt- och nyttouppföljning av genomförda projekt/program

Utvecklar och organiserar projektkontor PMO (Project Management Office)

Genomför risk- och konsekvensanalyser

Genomför projektgranskningar

Genomför utbildningar i projektstyrning


Processarbete

Utvecklar och implementerar modeller för processorientering, processförvaltning och processutveckling

Leder processkartläggningar och processförbättringar i projektform

Utarbetar processarkitektur

Genomför processanalyser

Genomför utbildningar i processarbete


Självklart anpassar vi alltid uppdraget till de behov som kunden har!