Utveckling

Våra tjänster

Nyttja våra värdefulla erbjudanden

Tjänster inom Utveckling

Grunden till all utveckling är nästan alltid den samma – nämligen att skapa förutsättningar för organisationen att nå sina mål på ett bättre eller snabbare sätt. Vi hjälper våra kunder att nå sina mål genom att utveckla deras IT-miljö, IT-system, affär, verksamhet och organisation.

Hur kan Devinncoo ge en hjälpande hand?


Analyser

 • Vi analyserar och ger förslag på av vilka initiativ som bäst möter kundens utmaningar, problem eller behov
 • Analyserar och ger förslag på vilka initiativ som ger störst effekt i förhållande till kundens mål
 • Genomför förstudier avseende behov, kravbild, systemlösningar mm
 • Genomför marknads- och erbjudandeanalyser
 • Genomför omvärldsanalyser
 • Genomför konkurrens/konkurrentanalyser
 • Genomför processanalyser och kartläggningar


Planering

 • Tar fram och presenterar lösningsförslag, roadmaps och beslutsunderlag
 • Tar fram affärsplaner för produkten, organisationen eller enheten
 • Driver strategisk planering och affärsplanering för att säkerställa mission, vision, affärsidé samt mål och strategier
 • Tar fram verksamhetsplaner
 • Driver verksamhetsplanering, prioritering och taktisk planering
 • Tar fram projektplaner för genomförande


Utveckling av IT, affärer, produkter/tjänster, verksamhet och organisation

 • Leder projekt eller program för utveckling av IT, affärer, erbjudanden, verksamhet och organisation
 • Utvärderar pågående initiativ/projekt och föreslå förbättringar


Självklart anpassar vi alltid uppdraget till de behov som kunden har!