Nyheter och artiklar

Inspiration

Intressanta nyheter och artiklar från oss

Nyheter och artiklar

2023-08-21

Devinncoo utvecklar AI-baserade chatbotar på CancerInfo.ai

Som en del i Devinncoos satsning på artificiell intelligens har vi registrerat domänen CancerInfo.ai som syftar till att utveckla och tillhandahålla AI-baserade chatbotar för att kunna erbjuda snabb och korrekt information om cancer till patienter och närstående. Se närmare här: CancerInfo.ai 


2017-03-20

Resultat från undersöknignen "Future of Project Management and PMOs - 2026" tillgängliga

Nu finns en summering av Devinncoos globala undersökning om hur projektledning kommer att se ut år 2026 att ladda ner. Tryck på knappen nedan för att ladda ner Din kopia av rapporten: http://eepurl.com/cqWdAH


2017-03-15

Stort intresse för Framtidens Projektledning på Passion for Projects kongress

Vid PMI Swedens kongress Passion for Projects 2017 i Malmö den 13-14 mars presenterade Thomas Stenbäck en del av resultaten från Devinncoos framtidsarbete kring Framtidens Projektledning. Intresset för seminariet var så stort att lokalen blev fullsatt och alla intresserade inte kunde komma in. Många åhörare kom fram efteråt och tyckte det var intressant och bra att starta en dialog kring framtiden inom projektledning och att det behövs en utveckling av arbetssättet för att möta framtida utveckling inom t ex artificiell intelligens and nya arbetssätt.


2016-11-29

Nytt tjänsteområde för Framtidens Projektstyrning

Baserat på Devinncoos omfattande framtids- och forskningarbete som påbörjades under 2016 etablerar Devinncoo AB ett nytt tjänsteområde för att möta behovet av utveckling, effektivisering och framtidssäkring av företags och myndigheters projektverksamhet.


- Vi ser ett stort behov av att stärka projektkontor och projektverksamheter under kommande år när stora satsningar kommer att göras på digitalisering och automatisering. Det kommer då att vara en avgörande framgångsfaktor för dessa organisationer att de har en modern, effektiv och framtidssäkrad projektstyrning, säger Thomas Stenbäck, VD på Devinncoo AB.


Devinncoo har som mål att ta en ledande position inom området för framtidens projektstyrning och välkomnar intresserade kunder att kontakta oss för att ta del av vår forskning.


För mer information kontakta: Thomas Stenbäck, thomas.stenback@devinncoo.se eller 0705-486080.


2016-05-31

Devinncoo genomför stor global framtidsundersökning

Under juni månad kommer Devinncoo att genomföra en omfattande webundersökning om framtiden inom projektledning och PMO. Undersökningen som är global riktar sig i första hand emot PMO-chefer, seniora projektledare och projektproffs. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur respondenterna tror att framtiden inom området kommer att se ut om 10 år dvs år 2026. Resultatet kommer att användas för att förstå utveckling och framtidsvisioner och därmed vilka krav som kommer att ställas på PMO och projektledare i framtiden.


2016-02-11

VD tar initiativ till ny grupp på LinkedIn

Thomas Stenbäck, VD på Devinncoo AB, har skapat en intressegrupp för Framtidens Projektledning. Gruppen syftar till att driva och diskutera framtidens projekt- och programledning, portföljledning, projektmodeller och verktyg. Det ska vara en framåtblickande grupp där nya kunskaper delas, idéer testas, uppfattningar utmanas och nya arbetssätt beskrivs.


- En grupp för diskussion om framtiden inom projekt saknas och behövs. Samhället står idag inför den fjärde industriella revolutionen och jag är övertygad att projekt som arbetssätt kommer att bli allt viktigare för att lyckas i den nya digitala världen, säger Thomas Stenbäck.


Gruppen riktar sig till projektproffs, ledningsgrupper och andra projektintresserade och finns här: https://www.linkedin.com/groups/8478350


2015-11-11

Sex par ögon för innovationsarbete

För att framgångsrikt främja och arbeta med innovation behöver man se innovationsarbetet igenom åtminstone sex olika uppsättningar av ögon.


Först behöver du glömma bort allt du vet och har lärt dig. Erkänn! Du är partisk, förprogrammerad, har förutfattade meningar om hur det är, din bonus är knuten till affärsresultatet mm. Du behöver hitta en uppriktig och ärlig empati med människor som inte vet lika mycket som du.


För att bli en nybörjare som inte vet så mycket och för att förnya hur du ser samband på marknaden måste du både umgås och ha dialog med ”riktiga kunder”. Du behöver se det de ser genom ögonen på Kunden.


I nästa steg behöver du anta perspektivet av Jägaren. Jägarens använder sin syn och skannar horisonten för att hitta rätta tillfället och agerar på instinkt att hitta sitt byte. Lär känna riskerna, lär dig urskilja möjligheter i omvärlden, förstå hur beslut fattas, hitta partners, skapa medvetenhet om inneboende fördomar och kartlägg mentalt var hinder och fällor kan finnas.


Efter det behöver du se genom ögonen på Bonden. En första titt på den befintliga kulturen/organisationen – var är ”marken” mottaglig för nya koncept och nya idéer för tillväxt? Vilket arbete som behöver göras för att förbereda kulturen för ny tillväxt? Var är bästa stället att odla något nytt - i en gammal bädd inom ett befintligt varumärke eller i en ny bädd under nytt varumärke? Vilken typ av näring behövs? Ska vi ge det sol och uppmärksamhet eller ska det vara i skuggan av ett ”skunkwork” i en källare – vad fungerar bäst? Ska vi plantera några plantor först och se hur den reagerar i miljön och på marknaden - en pilot på lämpligt ställe?


Titta sedan med Poetens ögon. Ursprunget av ordet kommer från grekiska ”poiesis” som betyder ”att göra”. Verktygen för poesi är att undersöka möjligheterna, hantera flera utkast, iterera obevekligt med strävan efter att hitta sanningen och för att skapa verkligt värde och glädje för kunderna.


Efter att ha hittat rätt som Poet, är det dags att se genom ögonen på Designern. Designerns hantverk är att ta objekt till outplånliga upplevelser, optimera råa prototyper till önskade produktversioner som bjuder på förundran, skönhet och funktionalitet.


Efter denna punkt, är det dags att återkomma till Kundens ögon igen. När du förflyttar dig genom nya omgångar av medskapande av prototyper, kan du koppla in i hur mycket konsumenter eller kunder kommer att vilja ha dina produkter eller tjänster och lära dig vad som kan ändras för att förbättra dem.


För att åter komma in i företaget, antar du ögonen av Affärsmannen. Du har redan sett vad som är  nödvändigt för att skapa nytt värde och du vet vad marknaden önskar. Nu är det dags att arbeta med affären, räkna, skapa go-to-market planer och sälja in innovationen fullt ut till interna intressenter. Varför spelar det någon roll för organisationen? Hur hjälper innovationen oss på kort och lång sikt?


Utan att se genom en mängd olika ögon kan en innovation bli ynkligt närsynt. Genom att säkerställa att dina innovationsprojekt arbetar med dessa olika ögon och perspektiv som en del av processen blir sannolikheten för en framgångsrik lansering, marknadsacceptans och marknadspenetration mycket större.


Artikeln är skriven av Michael Graber, managing partner i Southern Growth Studio, Memphis, Tennessee, www.southerngrowthstudio.com och är efter tillstånd fritt översatt av Thomas Stenbäck.2015-10-19

Devinncoo lanserar hemsida

Idag har Devinncoo publicerat sin första hemsida. På sidan finns information om bolaget, varumärket, företagets tjänster och arbetssätt. Sidan innehåller även ett kontaktformulär där kunder kan skicka in enkla förfrågningar om uppdrag. En kul och lite intressant del på sidan är sidorna med inspiration och fakta. Där finns och kommer det att finnas videoklipp mm som är både roliga, nyttiga och tänkvärda.