High Five Values

Varumärke

Våra värdingar och löften

High Five ValuesTM

Vårt arbete och våra uppdrag skall alltid genomföras i enlighet med våra värderingar och löften - våra High Five ValuesTM


Ärlighet

Vi säger som det är och försöker inte undanhålla sanningar och fakta.


Transparens

Vi har stor öppenhet och tranparens mot uppdragsgivare vad gäller status, delresultat, pågående och planerat arbete såsom kunden önskar.


Faktabaserat

Vårt arbete, våra förslag och beslut skall alltid underbyggas av fakta så långt det är möjligt.


Nyttostyrt

Arbetet som vi utför skall alltid skapa nytta för uppdragsgivaren och riktas mot den effekt som förväntas. Vi följer även upp nyttan med kunderna i efterhand.


Proaktivt

Vi är proaktiva och försöker hela tiden ligga steget före att upptäcka och minimera risker och tidigt se möjliga avvikelseer och handlingsalternativ.