Innovation

Våra tjänster

Nyttja våra värdefulla erbjudanden

Tjänster inom Innovation

Innovation handlar inte i första hand om att bli bättre på att ”kläcka nya idéer” utan snarare om att ha förmågan att ta de bästa idéerna till något som faktiskt gör skillnad på marknaden och dessutom blir lönsamt. Vi hjälper våra kunder att lyckas med sin innovation.

Hur kan Devinncoo ge en hjälpande hand?


Innovationsstrategi, kultur och arbetssätt

Vi analyserar, utvecklar och implementerar innovationsstrategier som passar kunden

Analyserar, utvecklar och implementerar innovationsprocesser

Analyserar, utvecklar och implementerar en innovationskultur


Idéarbete

Leder och dokumenterar idéworkshops, idégenereringar och idéprioriteringar

Utvecklar och driver idétester mot potentiella kunder och intressenter


Innovationsarbete

Driver innovationsprojekt och program från idé till lansering

Leder och dokumenterar arbete med framtidsspaningar, framtidskartor och roadmapsSjälvklart anpassar vi alltid uppdraget till de behov som kunden har!